Convenția cu privire la Drepturile Copilului

Raport periodic publicat pe 2 Iulie 2017

A. Principii generale

Nediscriminarea

Interesul superior al copilului

Dreptul la viață, la supraviețuire și la dezvoltare

Respectarea opiniilor copilului

B. Drepturi și libertăți civile

Înregistrarea nașterii

Protejarea intimității

Accesul la informații adecvate

C. Violența împotriva copiilor

Pedepsele corporale

Abuzul, neglijarea, exploatarea și abuzul de natură sexuală

Practicile nocive

D. Mediul familial și îngrijirea alternativă

Copiii privați de un mediu familial

Adopția

E. Dizabilitate, sănătate și bunăstare

Copiii cu dizabilități

Sănătate și servicii medicale

Sănătatea mintală

Sănătatea adolescenților

Nivelul de trai

F. Educație, activități recreative și culturale

Educația, inclusiv formarea și orientarea profesională

Dezvoltarea în copilăria timpurie

G. Măsuri de protecție specială

Copiii refugiați și solicitanți de azil

Exploatarea economică, inclusiv exploatarea copiilor prin muncă

Copiii străzii

Vânzarea, traficul și răpirea

Administrarea justiției juvenile